Serveis Jurídics

Assessorament jurídic, presentació de demandes i defensa en tots els vessants empresarials, així com de particulars

 

> En l'àmbit mercantil per a la constitució, modificació, fusió, liquidació, venda, etc. d'empreses. Redacció de contractes

> Presentació de recursos tributaris, inclosa la defensa en recursos econòmic-administratius

> Preparació per a la successió d'empreses
> Assessorament i defensa en seu social. Presentació i preparació d'expedients de regulació d'ocupació (ERO)

> Assessorament i defensa davant denúncies a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades

> Defensa de l'administrador societari en la peça de qualificació dels procediments concursals declarats culpables

> Defensa en seu penal econòmic-administratiu

> Defensa en derivació de responsabilitat a socis i administradors

> Mediacions privades en àmbit civil i mercantil

> Herències i procediments testamentaris

juridic