Serveis Comptables

Confecció de comptabilitats i assessorament i comprovació de les realitzades per l'empresa.

> Confecció de comptabilitats

> Auditories internes i revisions periòdiques de comptabilitats

> Assessorament i tutela en la comptabilització d'operacions específiques

> Anàlisi d'empreses per evitar situacions d'insolvència punible

comptabilitat