Procediments concursals i insolvències

Preparació, estudi i presentació en els Jutjats de sol·licituds de concurs voluntari o necessari.

Negociació de refinançament en situacions d'insolvència i presentació de notificació de l'art. 5.bis LC (preconcurs) als jutjats

> Preparació , estudi i presentació en els Jutjats de procediments concursals i la seva posterior tramitació després de la declaració de concurs

> Estudis de refinançament preconcursal i viabilitat de l'empresa en situacions d'insolvència

> Comunicació als Jutjats Mercantils de l'inici de converses per refinançament o conveni (art. 5.bis Llei Concursal)

> Negociació amb proveïdors i amb entitats financeres per trobar solucions, tant preconcursals com de conveni

> Assessorament per a la compra d'unitats productives en seu concursal

concursal