Gestions Laborals

Assessorament general en matèria laboral per a empreses i defensa dels interessos de treballadors

> Gestió laboral de rebuts de salaris i liquidacions

> Presentació del TC1 en la Tresoreria de la Seguretat Social

> Confecció i diligència de contractes i les seves renovacions o pròrrogues

> Tramitació dels parts d'altes i baixes per ILT i A.T.E.P.

> Confecció mensual / trimestral de les retencions de l'IRPF ( Mod . 111 )

> Confecció del resum anual de retencions d'IRPF ( Mod . 190 )

> Emissió del certificat anual de percepcions i retencions salarials

> Presentació de demandes davant els Jutjats del Social

> Defensa davant els Jutjats del Social de demandes col·lectives i individuals

laboral