Gabinet Tributari

Assessoraments diversos sobre la fiscalitat d'empreses i particulars

Preventiu:


> Confecció del Document de COMPLIANCE (Gestió de Riscos per a la Prevenció de Delictes) amb la finalitat d'eximir de la condemna de la societat en delictes penals

> Estudi de la comptabilitat desenvolupada i depuració d'aquells apunts que tinguin repercussions en els diferents impostos

> Mostrejos periòdics de seients per verificar la bondat de la seva comptabilització

> Assessorament en les operacions que representin variacions patrimonials de les empreses o que tinguin especial incidència en la confecció posterior dels impostos

De gestió:

> Preparació i confecció de l'impost sobre societats

> Control, confecció i liquidacions d'empresaris en estimació directa o objectiva (mòduls)

> Sol·licituds d'ajornaments i / o pròrrogues a l'Agència Tributària en el pagament dels impostos que el seu reglament ho permeti

> Sol·licituds d'ajornaments i / o pròrrogues a l'Agència Tributària en el pagament dels impostos que el seu reglament ho permeti

> Assessorament personalitzat i confecció dels impostos personals (Renda, Successions, Donacions)

tributs+3