Corporate Compliance

Corporate Compliance

Confecció del Document de CORPORATE COMPLIANCE i de la correcta aplicació

L'experiència en Dret Penal i en contenciosos contra l'Administració pública, així com la llarga experiència en gestió d'empreses, avala la creació del nou departament de CORPORATE COMPLIANCE destinat a implementar un sistema de gestió de riscos en les companyies per evitar incórrer en delictes penals.

Els nostres serveis també comprenen l'assessorament necessari per a una correcta implementació del Document i la seva posterior actualització.

Un Document CORPORATE COMPLIANCE redactat però sense aplicar i sense actualitzar no presta el servei per al qual ha estat realitzat : evitar la culpabilitat penal de la companyia.

compliance