Consultories d'empreses

Estudis detallats de les situacions financeres, d'estructura de costos, de viabilitat etc. de tot tipus d'empreses.

> Anàlisi de viabilitat d'empreses. Estudi de l'estructura del balanç, fons de maniobra i de l'estructura de despeses, de la seva justificació i de l'eficàcia i eficiència dels recursos de l'empresa

> Estudi del finançament extern i interna ( palanquejament)

> Peritatges per procediments administratius i judicials
 
> Valoració d’empreses

consultoria